Oferta

 • diagnostyka i leczenie zaburzeń psychicznych i seksualnych
 • leczenie chorób psychicznych (schizofrenia, choroba afektywna jednobiegunowa, dwubiegunowa, otępienia, organiczne zaburzenia urojeniowe, nastroju, zaburzenia psychotyczne w przebiegu uzależnień)
 • leczenie zaburzeń depresyjnych i lękowych (zespołu lęku uogólnionego, lęku napadowego, zaburzeń somatyzacyjnych)
 • leczenie zaburzeń psychicznych związanych ze stresem
 • leczenie zaburzeń zachowania u osób upośledzonych umysłowo, w objawami otępienia
 • leczenie zaburzeń erekcji i wytrysku u mężczyzn
 • diagnostyka i terapia zaburzeń identyfikacji płciowej
 • terapia zaburzeń psychicznych u osób z orientacją heteroseksualną, homoseksualną i biseksualną
 • orzekanie o niezdolności do pracy
 • badania psychiatryczne osób ubiegających się o pozwolenie na broń
 • zaświadczenia o stanie zdrowia w celu złożenia wniosku do sądu o przyjęcie osoby chorej psychicznie do szpitala bez zgody, w celu złożenia wniosku do sądu o ubezwłasnowolnienie osoby chorej, w celu wydania orzeczenia o niepełnosprawności

Wizyty, diagnostyka i leczenie zaburzeń psychicznych i seksualnych realizowane są w gabinetach w Tarnowskich Górach i Zabrzu.

O mnie

dr n. med. Michał Błachut

lekarz, specjalista psychiatra, specjalista seksuolog

Michal Blachut - banner

Ukończyłem Śląską Akademię Medyczną (obecnie Śląski Uniwersytet Medyczny) w Katowicach w roku 2001, od 2003 roku pracuję w Oddziale Klinicznym Psychiatrii Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, w Wielospecjalistycznym Szpitalu Powiatowym w Tarnowskich Górach. Rozpocząłem pracę początkowo jako słuchacz studiów doktoranckich i młodszy asystent w oddziale, następnie na stanowisku starszego asystenta, a obecnie zastępcy ordynatora oddziału.

Moim Mistrzom zawdzięczam fascynację psychiatrią i seksuologią. Psychiatrii uczyłem się pod kierunkiem śp. Pana Doktora n. med. Jerzego Matysiakiewicza oraz Pana Profesora Roberta Hese, egzamin specjalizacyjny zdałem w 2009 roku z oceną bardzo dobrą.

Doświadczenie kliniczne zdobywałem w trakcie pracy w oddziale oraz staży klinicznych w szpitalach psychiatrycznych w Lublińcu (2008), Toszku (2007, 2008), Katowicach (2005).

Szkolenie specjalizacyjne z zakresu seksuologii odbyłem w latach 2012-2014 w Zakładzie Seksuologii Medycznej i Psychoterapii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie pod kierownictwem i  opieką Pana Profesora Zbigniewa Lew-Starowicza. W roku 2015 zdałem egzamin specjalizacyjny z seksuologii z oceną bardzo dobrą.

W trakcie szkolenia specjalizacyjnego z seksuologii uczestniczyłem w licznych kursach i stażach klinicznych (m.in. w Poradni Seksuologii i Patologii Współżycia w Warszawie przy ul. Dolnej) oraz przeprowadziłem kilkadziesiąt badań sądowo-seksuologicznych.

W latach 2005-2008 prowadziłem badania występowania podwójnej diagnozy u pacjentów uzależnionych od  alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, czego efektem była obrona pracy doktorskiej w kwietniu 2008 roku.

W latach 2010-2011 ukończyłem roczne szkolenie w terapii poznawczo-behawioralnej. Metody pracy i techniki poznawczo-behawioralne wykorzystuję w trakcie leczenia zarówno zaburzeń psychicznych, jak i  seksualnych.

Od 2010 roku pełnię rolę biegłego psychiatry, a od 2016 roku biegłego seksuologa opiniując badane osoby dla potrzeb sądów.

Od 2011 roku pracuję jako konsultant psychiatra w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych

Od 2012 roku jako asystent Katedry i Oddziału Klinicznego Psychiatrii prowadzę zajęcia dydaktyczne ze  studentami czwartego, piątego i szóstego roku Wydziału Lekarskiego w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.

W badaniach, które obecnie prowadzę nadal dominują zaburzenia funkcjonowania i  problemy w leczeniu osób z  podwójną diagnozą, poza tym badania występowania zaburzeń psychicznych u osób chorujących za  stwardnienie rozsiane, zaburzenia seksualne u pacjentów hospitalizowanych w oddziale psychiatrycznym, diagnostyka zaburzeń preferencji seksualnych w trakcie badań i opiniowania sądowo-seksuologicznego. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego

Poza pracą w szpitalu od 2010 roku przyjmuję pacjentów, przeprowadzam diagnostykę i leczenie zaburzeń psychicznych i seksualnych w gabinecie w Tarnowskich Górach, a od 2016 roku również w Zabrzu.

Do najważniejszych warunków skutecznego leczenia moim zdaniem należą:

 • prawidłowy, dobry kontakt terapeutyczny z pacjentem
 • poczucie zrozumienia, empatia
 • unikanie dyskryminacji z powodu zaburzeń psychicznych, orientacji seksualnej, czy zaburzeń identyfikacji płciowej
 • prawidłowa diagnoza, plan i współpraca w leczeniu
 • odpowiedzialność za proces terapii ze strony lekarza, jak i pacjenta

Oferta terapeutyczna

Psychiatria
Zabrze i Tarnowskie Góry

Diagnostyka i leczenie:

 • choroby otępienne, w tym choroba Alzheimera
 • uzależnienia od alkoholu (leczenie farmakologiczne pomagające w utrzymaniu abstynencji, odstawieniu alkoholu, elementy psychoterapii wspierające proces trzeźwienia)
 • uzależnienia od benzodiazepin (farmakoterapia i elementy psychoterapii wspomagające stopniową detoksykację)
 • schizofrenia
 • choroby afektywne dwubiegunowe
 • depresja nawracająca
 • zaburzenia psychiczne związane ze stresem
 • zaburzenia adaptacyjne
 • zaburzenia somatyczne związane ze stresem i zaburzeniami nastroju
 • zaburzenia zachowania towarzyszące upośledzeniu umysłowemu
 • zaburzenia nawyków i popędów
 • zaburzenia snu
 • podwójna diagnoza (współwystępowanie choroby psychicznej i uzależnienia)

Seksuologia
Zabrze i Tarnowskie Góry

Diagnostyka i terapia:

 • Dysfunkcje seksualne, m.in.
  • zaburzenia erekcji
  • zaburzenia wytrysku, ejakulacji
  • zaburzenia libido, popędu seksualnego
  • hiperseksualizm
 • Zaburzenia identyfikacji płciowej
  • transseksualizm / transpłciowość
 • Zaburzenia preferencji seksualnych, m.in.
  • fetyszyzm
  • ocieractwo
  • ekshibicjonizm
  • pedofilia
 • Zaburzenia psychologiczne i zachowania związane z rozwojem i orientacją seksualną

Kwalifikacje

Cennik

Wizyta diagnostyczna

timer czas trwania 40 - 60 minut
local_offer 250-300 zł

W trakcie wizyty przeprowadzane jest badanie, ustalane jest wstępne rozpoznanie, uzgadniany jest plan leczenia lub dalszej diagnostyki, prowadzona jest psychoedukacja

Wizyta terapeutyczna

timer czas trwania do 20 minut
local_offer 200 zł

W trakcie wizyty przeprowadzane jest badanie, oceniane są efekty leczenia farmakologicznego, ustalany jest plan dalszego leczenia

Wizyta kontrolna diagnostyczno - terapeutyczna

timer czas trwania 20 - 40 minut
local_offer 250 zł

W trakcie wizyty kontynuowane jest badanie i ustalanie diagnozy problemu lub schorzenia, prowadzona jest terapia z użyciem elementów psychoterapii poznawczo-behawioralnej, wystawianie dokumentów orzeczniczych (zaświadczenia o stanie zdrowia)

Pomocne materiały